Sahlgrenska Akademin

FORSKNING. Forskningsdagen 2020 blir ett djupdyk bland kvalitetsregistren, på temat Hur mår göteborgaren. Alla medarbetare på akademin och sjukhuset är varmt välkomna att lyssna på föreläsningar om allt från tandhälsa till assisterad befruktning och psykisk ohälsa. dubbelklicka på bilden (eller textsträngen) för att läsa hela inslaget Göteborgarens hälsa temat på Forskningsdagen 2020  


Sahlgrenska Akademin

Akademiliv Låt oss först få lov att tacka er alla för fina insatser under året! Det är ni engagerade och kunniga lärare och forskare, och ni som ingår i vår kunniga administrativa och tekniska personal, som lyfter Sahlgrenska akademin! Vi vet att det på flera sätt varit ett utmanande år, både inom forskning och utbildning, […]


Upphandling och medicinsk kvalitet

Upphandlingsmiss hotar unik kunskap om ovanliga diagnoser Debatt GP 19-12-15: Sedan 20 år tillbaka finns information om ovanliga diagnoser samlade på Socialstyrelsens hemsida. Nu hotas denna viktiga resurs på grund en från Socialstyrelsens sida försenad upphandlings process, skriver bland andra Prof. Anders Fasth, Expertgruppen vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser, mfl. Länk till databasen för ovanliga diagnoser: […]


Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård online. I dagens blogg skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och vinsterna med ett nytt arbetssätt […]