Lägre dödlighet vid graviditet

  Studie visar på lägre dödlighet vid igångsättning efter 41 graviditetsveckor  https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//studie-visar-pa-lagre-dodlighet-vid-igangsattning-efter-41-graviditetsveckor.cid1655656


Aktuella internationella rapporter om vård i jämförelse

Tid till vård ger vård i tid!  Hur möjliggör vi en bättre användning av läkarens tid och en ökad produktivitet? Svenska läkare lägger i snitt en arbetsdag i veckan på administration. De sköter patientlogistik och brottas med undermåliga IT-system – medan tiden för att träffa patienter stadigt krymper. Att läkare i ökande grad arbetar med fel […]


Regeringens forskningsproposition 2020

Forskningspropositionen 2020 I slutet på oktober lämnade universitetet sitt inspel till regeringens forskningspolitik från 2021 och framåt (forskningspropositionen). Samtidigt ställde vi oss bakom SUHF:s inspel. Det finns en stor samstämmighet gällande att sträva efter bättre långsiktighet, höjd andel basanslag, bevarad finansiering till de forskningsfinansiärer som fördelar bidrag baserat på excellens och kvalitet. I inspelen betonas […]


Begränsad användning av AI (artificiell intelligens) i vården

Begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården Användningen av artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården i Sverige är fortfarande begränsad. Det pågår mycket forskning inom området men bara ett mindre antal applikationer är än så länge i drift, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.  https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/begransad-anvandning-av-ai-i-halso–och-sjukvarden/