Alternativa förklaringar till klimatförändringar?

Solens stormar styr den globala uppvärmningen.  Just nu är solens aktivitet på topp. Den varierande strålningen och de kraftiga plasmautbrotten från solen påverkar klimatet på jorden. Den kan vara orsaken till den globala uppvärmningen, hävdar solforskaren Henrik Lundstedt. Kommentar av K. Lundholm: Intressanta observationer/teorier som har diskuterats för lite under senare år Betydelsen av av […]


”Dags att agera för en bättre sjukvårdsorganisation”

Om det inte ska bli för sent måste de första stegen mot en fungerande statlig styrning tas nu, anser Axel Bergh och Christer Wettervik. Axel Bergh, tidigare beställare och utvecklingschef, Västra Götalandsregionens sjukvårdsledning Christer Wettervik, tidigare bland annat chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, och strateg, regionkansliet, Västra Götalandsregionen https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/dags-att-agera-for-en-battre-sjukvardsorganisation/


Sjukvårdsregionerna- behövs de?

Presentation av Prof Bo Rothstein vid NHS-medlemsmöte 21-05-20 Utöver årsmötesförhandlingarna var temat ”Regionerna – behövs dom ?”. Bo Rothstein. professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Oxford University, höll en mycket uppskattad föreläsning. Han berörde bl a regionernas demokratiska legitimitet, SKR´s roll, den olika tillgången till vård i landet och förhållandet att den medicinska kvaliteten i […]


Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR

Medlemsmötet den 28 januari via Zoom samlade 18 deltagare i samverkan med Pfizer och Bristol Myers Squibb. Föreläsningen spelades in med rubrik Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR och behandlade förutsättningarna för att reducera incidensen av stroke genom aktiv läkemedelsbehandling av hjärtflimmer samt vinsterna av sådan behandling. Stora vinster av behandlingen kan påvisas. […]