Landstingen och sjukvården

Temat för uppsatsen är det kommunala självstyret, som vi är så vana vid att leva med. När det infördes i mitten av 1800-talet var det en kombination av en liberalisering som innebar att statens detaljstyrning minskade och underlag för en ekonomisk effektivisering. En fortsatt liberalisering ökade kraven på en representationsreform och ett starkare lokalt självstyre […]


SU höjer lönen för forskare

SAMVERKAN. Sahlgrenska Universitetssjukhuset höjer ersättningen för medarbetare som tar akademisk examen – i syfte att öka incitamenten för medarbetare som forskar. Satsningen innebär att medarbetare som blir docent nu får 7000 kronor i lönepåslag, och den som tar doktorsexamen får ett tillägg på  4000 kronor. SU höjer lönen för forskare


Vad kan bli bättre i svensk sjukvård?

Vad kan bli bättre? Catharina Barkman Vilka förbättringar tycker du behövs i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var min fråga till den stora publik som deltog på Forum för Health Policys utbildningsdag den 15 maj 2020. Vårt sjukvårdssystem hade stora utmaningar före coronapandemin. Samtidigt som fantastiska insatser utförs i vården i nuläget så växer en […]


Debatt- Digitalisering i sjukvården

Lägesanalysen korrekt men vissa åtgärder saknar stöd Vi ställer oss mycket tveksamma till påståendet att sortering och triagering av sjuksköterskor med stöd av digitala verktyg ökar produktiviteten i hälso- och sjukvården, replikerar Collabodoc AB:s Nils Crona, Staffan Bjessmo och Göran Modin. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lagesanalysen-korrekt-men-vissa-atgarder-saknar-stod-32648