Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR

Medlemsmötet den 28 januari via Zoom samlade 18 deltagare i samverkan med Pfizer och Bristol Myers Squibb. Föreläsningen spelades in med rubrik Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR och behandlade förutsättningarna för att reducera incidensen av stroke genom aktiv läkemedelsbehandling av hjärtflimmer samt vinsterna av sådan behandling. Stora vinster av behandlingen kan påvisas. […]


Stora brister i rapporteringen av kliniska studier

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisationen Transparimed. Följden kan bli att patienterna får sämre vård. Nu tycks dock en förändring att vara på gång. https://www.tidningencurie.se/nyheter/2021/01/13/stora-brister-i-rapporteringen-av-kliniska-studier/


Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

MEDICINTEKNIK.(klicka på länken längst ner till hö i texten) Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta


Digital vård: av Docent Björn Ekman Lunds Universitet

En presentation av en Hälsoekonomisk grundstruktur med fokus på forskning och kunskapsbildning om Digital vård; problem och möjligheter. Här kan PP-bilderna i presentationen studeras separat: (bildväxling sker genom ”scrollning) länk till bilder: Ekman_NHS_3Dec20