Film: Juridiken kring Corona

Det mesta idag handlar om infektionssjukdomen Corona ( COVID-19) och hur den med full kraft påverkar samhället. Inte minst vården. Därför vill vi underlätta för dig angående det juridiska i denna pandemi. Utbildningsfilmen ovan går igenom lagstiftning som är viktig att känna till. Om bland annat kraven på vårdgivaren och personal, smittskydd och arbetsmiljö. Klicka […]


Digitala vårdmöten är här för att stanna

Behovet och användandet av digitala lösningar inom vården har ökat drastiskt under coronapandemin. Dessa lösningar kommer fortsätta att nyttjas även efter krisen, menar Peter Tyreholt, produktchef på Visiba Care, och pekar på mer patienttid för vårdgivaren som en av många fördelar.   https://www.di.se/brandstudio/visiba-care/digitala-vardmoten-ar-har-for-att-stanna/


Kommunal Hälsa

Masar tipsar varandra på nytt forum NYHETER SKR har startat ett digitalt forum där medicinskt ansvariga sjuksköterskor, verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i den kommunala sjukvården kan utbyta erfarenheter och tips med varandra. – Det är ett slutet samarbetsrum som man loggar in på. Man ska kunna dela dokument och prata om saker som är lite […]


Hälsoekonomi

Peter Lindgren och Rikard Althin har den 16 juni 2020 publicerat en artikel i The European Journal of Health Economics: Something borrowed, something new: measuring hospital performance in the context of value-based health care. Artikeln utgår från Porter och Teisbergs bok från 2006 Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. (Recension finns i Läkartidningen […]