COVID-19-senaste uppdatering av PM

Författat av Lars Hagberg

Över 10 miljoner har nu drabbats av covid-19 sedan utbrottet drog igång, varav över en halv miljon avlidit. Utbrottet i Kina och Europa har mattats av och det är fortsatt Amerika och Indoasien som rapporterar flest nyinsjuknade. På hemmaplan har antalet upptäckta fall skjutit i höjden sedan omfattande testning påbörjats senaste veckorna, och över 65 000 fall har nu diagnosticerats, varav över 5 300 avlidna. Samtidigt fortsätter antalet nyinläggningar på IVA sjunka, vilket det gjort sedan mitten på april. Därtill ses inte längre någon överdödlighet i Sverige, vilket innebär att det inte dör fler människor per vecka i nuläget än vad gjort motsvarande vecka tidigare år.

Nu börjar resultat från flera olika behandlingsstudier publiceras, exempelvis har man i England i en studie med 11 500 patienter visat på minskad mortalitet om dexametason 6 mg x 1 i 10 dagar givits till svårt sjuka med hyperinflammation. Detta motsvarar ekvivalent prednisolondos på 40 mg dagligen. Behandling med passiva antikroppar från tidigare sjuka covidpatienters konvalescentplasma har i studier visat att virusnivån sjunker snabbt och verkar lovande som behandling.

Utifrån denna kunskap, och övrig forskning, har ett bra nationellt program för behandling av Covid-19 nu kommit ut och omfattar både diagnostik, vårdhygien och medicinsk behandling. Behandling med kortison enligt ovan rön rekommenderas nu hos patienter som kommit in i den hyperinflammatoriska fasen som oftast inträffar när mer än 7 dagar gått sedan insjuknandet. Vikten av trombosprofylax betonas. Dokumentet kommer uppdateras regelbundet

 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9257