Sammanträdestider

NHS medlemsmöten äger rum följande dagar (kl. 16-18 med möjlighet till 30 minuters förlängning):

  • Torsdagen den 30 januari, 2020
  • Akutsjukvård i världsklass!-presentation om och av akutvården Östra sjukhuset. Emma Lukic och Maria Taranger.
  • Måndagen den 27 april, kl 14.00, 2020 (Årsmöte). Inställt pga av Pandemin med Covid-19
  • Torsdagen den 28 maj, 2020.Oklart om möte kan hållas som planerat. Meddelande kommer senare.

OBS! Lokal meddelas vid kallelsen.

Styrelsemöten äger rum :

Torsdagen 6 februari, kl 16, 2020

Torsdag 26 mars kl 16, 2020; per capsulam 

Torsdagen  16 april, kl16, 2020; per capsulam

Torsdagen 14 maj, kl 16, 2020