Möten, meddelande

NHS medlemsmöten äger rum följande dagar (kl. 17-18.3)

Observera att medlemsmöten sker digitalt på ZOOM under pandemi-restriktionerna på länk som skickas ut till medlemmar.

  • Medlemsmöten : VT-2022: 

  • 27/1  Corona-kommisionens utlåtande/utredning; med Göran Stiernstedt.
  • 3/3 Medicinsk betydelse av Fysisk träning;  Öläk Mats Andersson, ÖS
  • 21/4  NHS Årsmöte med diskussion om NHS mål och syfte. Ev presentation av Doc Hans Ejnell avseende specialistläkares kompetensunderhållande utbildning.
  • 19/5 Presentation av NHS hedersledamot Richard Saltman.
  • Styrelsemöten VT-2022: 

  • 13/1   17/2   7/4   28/4   2/6