Vi har inte råd att låta bli, enligt Barbro Fridén

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har historiskt ständigt ökat och en konflikt mellan effektivitet och den professionella yrkesutövningen har ofta framträtt. Rationaliseringar av vårdsystemet har ibland genomförts med felaktigt applicerade industriella metoder. Barbro Fridén menar i dagens blogg för Forum att det är nu vi har möjlighet att dra lärdom av det framgångsrika fokus på patienten som vården anammat under Covid-19 pandemin. Det är också ett gyllene tillfälle att anamma flexibla lösningar inom vården som bygger på professionellt kunnande och moderna metoder!

https://mailchi.mp/healthpolicy/vi-har-inte-rd-att-lta-bli?e=1a91e82a1f