Välkommen till Tankesmedjan och Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHStankesmedja.se)

NHS  bildades under 2011 av kollegor inom hälso- och sjukvården samt akademin med anknytning främst till Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

NHS syftar till att som oberoende ideell aktör och tankesmedja bidra i det offentliga samtalet om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Tankesmedjan NHS välkomnar intresserade personer att inkomma med ansökan om medlemskap i NHS. Önskvärda kvalifikationer för medlemskap bör vara intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor, kompetens och erfarenhet inom vård, vårdorganisation, hälsoekonomi, eller erfarenhet av medicinsk vetenskap och Life Science. Vid medlemskap utgår en årsavgift (250:-)

 Kontakta NHS på e-mail:  info@nhstankesmedja.se

(Bilden är en vård-rekonstruktion för reklam)

Styrelsen är kollektivt ansvarig; att publicerat och länkat material överensstämmer med NHS värdegrund. Signerat material är författarens egna ståndpunkter och uppfattning; förenliga med vår värdegrund.