Hedersmedlemmar

Nedan följer en lista över utsedda hedersmedlemmar av Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS).

Richard Saltman

Richard B. Saltman is Professor of Health Policy and Management at the Emory University School of Public Health in Atlanta, Georgia, USA. He holds a doctorate in political science from Stanford University. Prof. Saltman has consulted widely for the WHO, OECD and the World Bank as well as a number of European Governments. He has published more than 25 books and over 150 articles and book chapters on a wide variety of health policy topics, including articles on the Swedish Health care system and the cooperation and competition between hospitals, e.g. those in the area of Trestad (Uddevalla, Vänersborg and Trollhättan, in 1980). Richard Saltman was a co-founder of the European Observatory on Health Systems and Policies in Brussels in 1998. In 1987 and  1999, he received the European Healthcare Management´s annual prize for the best publication in health policy and management in Europe.

 

Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park är en neutral arena som bidrar till att Sverige kan ta en ledande roll inom healthtech – och sätter ljuset på bransch överskridande samarbeten. Mobilitet, 5G, AI och dataanalys innebär stora möjligheter för vård och omsorg. Ett 90-tal bolag är på olika sätt en del av Sahlgrenska Science Parks innovationsmiljö. Här möter människor i vården innovationer och framtidsteknik.

 Sahlgrenska Science Park ägs av Region Västra Götaland, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola Business Region Göteborg och Mölndals stad.  Uppdraget från ägarna skall bidra till den västsvenska life science-branschens utveckling och skapa förutsättningar för samarbeten, innovationer och företagande som utvecklar sjukvården genom nya arbetsmetoder och förebyggande hälsoinsatser med egenvård. Syftet är bl a att stötta en utveckling som skapar sysselsättning i många led.

 I Sahlgrenska Science Parks accelerator, och inom samar­betet HealthTech Nordic, finns några av Europas mest intressanta healthtech-bolag. De stöttas med anpassad metodisk affärsutveckling och nätverk bland annat för finansiering.

Medicinaregatan 8 A, 413 90 Göteborg

Besök: Medicinaregatan 8 A-B. Arvid Wallgrens Backe 20 (Biotech Center)

info@sahlgrenskasciencepark.se

Länk: https://www.sahlgrenskasciencepark.se