Föreläsning om Sydafrikas offentliga och privata sjukvårdstruktur, av Prof Shron Fanon

https://drive.google.com/file/d/1VrDQ_–xObrvCfrd2oSLgahV06e2QGVc/view

 Videoföreläsningar arrangerade av Regionala studierektorer inom Rådet för kompetensunderhåll för Specialistläkare inom VGR:

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/filmer–material/vgr-forelasningar/vgr-forelasningar/

 Videobiblioteket vid Universitetssjukhuset i Örebro:

https://usorebro.se/sv/Videoarkiv/

Reportagefilm om digitaliserad vård av multisjuka äldre och det Virtuella Hemsjukhuset i Borgholm

(Ett samarbete Region Kalmar, Borgholms kommun, Hemsjukhuset i Borgholm samt Cuviva AB)

https://vimeo.com/294153068

Filmen: MercyVirtual – A Nurse Perspektive

Filmen: Mercy†Virtual – Engagement@Home

Filmen: Mercy†Virtual Overview

 https://www.youtube.com/watch?v=jAQuEZUdB-A

Ansvar och etik för Läkemedelsbranchen. LIF-de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en hög säkerhet och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Systemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel och inom forskning och sjukvård. Gå direkt till våra Etiksidor för mer information.

Rikard Pellas berättar om läkemedelsbranschens etiska regelverk. Filmen är 4.18 minuter lång.

https://lif.se/fragor-vi-arbetar-med/ovriga/etik/

Diverse korta videofilmer om olika kirurgiska ingrepp/interventioner etc.

https://www.internetmedicin.se/video.aspx?idomr=14