Hur viktigt är förebyggande nära vård för att möjliggöra vårdens omställning?

Presentationen och delar av materialet är framtaget med stöd och hjälp av Vård och data analysenheten i VGR tillsammans med John Hermansson, Pfizer samt   Kristina Dyrvold, Bristol Myers Squibb. Förebyggande nära vård möjliggör vårdens omställning! “Nära vård” har blivit ett ledord för sjukvården och sjukvårdspolitiken i VGR. Det innebär en omställning för sjukvårdens utformning i regionen. Omställningen av […]


Måluppfyllelse Vårdgaranti JULI 2020: Alla Regioner, VGR samt Universitetssjukhusen

Måluppfyllelsen i vårdgarantin Första läkarbesök till specialist samt väntetider till operation har försämrats avsevärt för vissa regioner under PANDEMIN 2020. Stockholmsregionen har fortfarande god tillgänglighet trots problemen med Nya Karolinska sjukhuset. God tillgänglighet på vård i Stockholmsregionen beror sannolikt på en mer diversifierad vårdstruktur; t ex privat och offentlig vård. Klicka på länken ”Vårdgaranti juli […]


Vad är det vi mäter? Patientupplevelsen i förändring

Maja Wessel, samordnare för Analys och Strategi på Patientnämnden i Region Stockholm, skriver denna vecka om vikten av att möta förväntningar för att skapa bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Klagomål till Patientnämnden handlar ofta om att förväntningarna på tex smidiga digitala system inte stämmer med verkligheten. Maja menar att vi måste våga ompröva och verkligen fundera över […]


Tidningen Curie (från VR)

Curies nyhetsbrev ger dig senaste nytt från Curie. Brevet kommer en gång i veckan. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver du ange din e-postadress och, efter att ha tagit del av information om behandling av personuppgifter, samtycka till att Vetenskapsrådet behandlar dina personuppgifter. Tidningen en guldgruva för den som vill följa medicinsk forskning! https://www.tidningencurie.se/nyhetsbrev/