Hur bevaras akademisk frihet i en mer auktoritär värld?

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet


Strukturförändringar i svensk sjukvård implicerade av Corona-kommisionens utlåtande och arbete

Författare: Kurt Roos och Per-Olof Brogren i nära samverkan med övriga i tankesmedjan NHS`s modellgrupp Henric Hultin, Hans Johanson, Hans Ekman, Jan Bengtsson, Olle Stenström och Yngve Johansson, som alla haft ledande uppdrag i den svenska hälso- och sjukvården Länk:  Förslag till ändrad förvaltningsstruktur


Forum för Health Policy lyfter fram följande policyrekommendationer för 2022:

Förslag: Staten behöver säkra upp IT-system som pratar med varandra och där informationen sömlöst kan flyta mellan systemen. Staten, regioner och kommuner bör se till att patienten äger sina egna data. Regionerna behöver stärka incitamenten för första linjens sjukvård. Pröva nya arbetssätt/ny organisation för att stärka den förebyggande vården. Regioner behöver gemensamt med kommuner utveckla […]


Virtuellt möte stärker VGR:s psykiatri

Med en distanspsykiatrisk mottagning i Västra Götaland tas de digitala mötena till en högre nivå. Tekniken ska nyttja resurser bättre och erbjuda i princip samma möjligheter som ett fysiskt möte. »Det efterliknar tydligt känslan av att sitta i samma rum«, säger överläkaren Kajsa Fahlström. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/08/virtuellt-mote-starker-vgrs-psykiatri