Oerhört stora risker om vi fortsätter att skära ner på vården

DebattNedskärningarna inom vården fortsätter, samtidigt som de äldre blir fler. Men bara för att kompensera för pensionsavgångar och demografiska konsekvenser behöver hälso- och sjukvården rekrytera 85 000 personer under perioden 2021-2031 och äldreomsorgen 110 000 personer. Men så många personer kommer inte ens att finnas på den totala arbetsmarknaden. Vi riskerar en katastrofal situation om […]


Extern granskning av sjukhusens ekonomi i Västra Regionen.

Granskning som utförts av PWC, rapporten daterad 23/11 2023 http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/12/Extern-granskning-av-sjukhusens-ekonomi.pdf


”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?

NHS Minisymposium 23-12-04 i Arvid Carlsson Hörsal, Medicinaregatan 3, GU, uppmärksammades av 104 deltagare (55 fysiskt närvarande, 50 via digital länk). Mötet avslutades med en intensiv debatt under ledning av Eva Eriksson (ordf SPF seniorerna), Cecilia Dalman Eek (ordf SU), Helen Eliasson (ordf Västra regionen), prof Jörgen Thorn (primärvårdsdir) och prof Ann-Marie Wennberg Larkö (Dir […]


Systemfel bakom bristande tillgänglighet i vården?

De ansvariga måste förstå de verkliga problemen för att få ordning på sjukhusens produktivitet och ekonomi. https://esvd.svd.se/shared/article/systemfel-bakom-krisen-pa-sjukhusen/Mh69XuFT