Hälsoekonomi

Peter Lindgren och Rikard Althin har den 16 juni 2020 publicerat en artikel i The European Journal of Health Economics: Something borrowed, something new: measuring hospital performance in the context of value-based health care. Artikeln utgår från Porter och Teisbergs bok från 2006 Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. (Recension finns i Läkartidningen […]


Ny information om Digital Hälsa

Här kan man ladda ner app.  Fungerande länk på nästa sida.   https://www.insiktmedicin.se/digital-halsa?utm_campaign=DH_20_01_nurture%2Fprov_mail1&utm_medium=email&utm_source=Eloqua#registration


COVID-19-senaste uppdatering av PM

Författat av Lars Hagberg Över 10 miljoner har nu drabbats av covid-19 sedan utbrottet drog igång, varav över en halv miljon avlidit. Utbrottet i Kina och Europa har mattats av och det är fortsatt Amerika och Indoasien som rapporterar flest nyinsjuknade. På hemmaplan har antalet upptäckta fall skjutit i höjden sedan omfattande testning påbörjats senaste […]


Preeklampsi och eklampsi

6-8 % av gravida kvinnor kommer att uppvisa någon form av blodtrycksstegring. Preeklampsi drabbar varje år 3-7 % av samtliga gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till perinatal och maternell morbiditet/mortalitet. Globalt uppskattas 8 500 000 blivande mödrar i världen drabbas per år, varav 5000 kvinnor i Sverige. Anamnes, blodtryck (BT) och […]