Svensk sjukvård: framtida svårigheter och möjligheter.

Sammanfattande presentation av NHS Dialogmöte 24-03-19 samt författarnas slutsatser beträffande risker och nödvändiga åtgärder för att framdeles anpassa svensk sjukvård till hållbar utveckling avseende tillgänglighet, produktivitet, ekonomi och strukturalternativ i jämförelse mede andra länder, givet betydande framtida problem med kompetensförsörjning. Perspektiv och slutsatser är författarnas personliga slutsatser. https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Svensk-sjukvard-Sammanfattning-240325.pdf


Svensk sjukvård ur befolkningens perspektiv

En internationell jämförande undersökning som visar att svensk sjukvård har betydande kvalitetsbrister. https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/PM-2024-3-Varden-ur-befolkningens-perspektiv-IHP-2023.pdf


Sammanfattning från SKR om väntetider i svensk sjukvård 2024

Intressant läsning med många tankeväckande exempel på behov av utveckling, men också flera exempel på förbättrad funktion och tillgänglighet. http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Fakta-om-vantetider-i-varden.pdf


Reformer för en tillgänglig, effektiv och innovativ hälso och sjukvård

Intressant och provokativ analys av förändringsbehov i svensk sjukvård presenterad av Svenskt näringsliv 2023 http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Rapport_Halso_och_sjukvard_webb-1.pdf