Kostnad för Läkemedel som andel av sjukvårdens totala kostnad

Har det relativa värdet av läkemedel ökat eller minskat i vården? Per-Olof Brogren Tidigare Sjukhusdirektör inom Västra Regionen Värdet av läkemedel har kommenterats/diskuterats under senaste NHS –möten (även i styrelsen). Vi har konstaterat att läkemedel/mediciner har ersatt exempelvis operationer (mag-tarm; Losec) och minskat behovet av sluten vård på ett påfallande sätt med dramatiska vårdplatsminskningar som […]


Do patients behave as expected on a healthcare market in transition? : consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare

Author: Dahlgren, Cecilia Date: 2022-05-20 Location: Atriumsalen, Karolinska Institutet, Solna Time: 09.30 Department: Inst för lärande, informatik, management och etik / Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47960


Hur bevaras akademisk frihet i en mer auktoritär värld?

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet


Strukturförändringar i svensk sjukvård implicerade av Corona-kommisionens utlåtande och arbete

Författare: Kurt Roos och Per-Olof Brogren i nära samverkan med övriga i tankesmedjan NHS`s modellgrupp Henric Hultin, Hans Johanson, Hans Ekman, Jan Bengtsson, Olle Stenström och Yngve Johansson, som alla haft ledande uppdrag i den svenska hälso- och sjukvården Länk:  Förslag till ändrad förvaltningsstruktur