Vad är det vi mäter? Patientupplevelsen i förändring

Maja Wessel, samordnare för Analys och Strategi på Patientnämnden i Region Stockholm, skriver denna vecka om vikten av att möta förväntningar för att skapa bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Klagomål till Patientnämnden handlar ofta om att förväntningarna på tex smidiga digitala system inte stämmer med verkligheten. Maja menar att vi måste våga ompröva och verkligen fundera över […]


Tidningen Curie (från VR)

Curies nyhetsbrev ger dig senaste nytt från Curie. Brevet kommer en gång i veckan. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver du ange din e-postadress och, efter att ha tagit del av information om behandling av personuppgifter, samtycka till att Vetenskapsrådet behandlar dina personuppgifter. Tidningen en guldgruva för den som vill följa medicinsk forskning! https://www.tidningencurie.se/nyhetsbrev/


Tillsammans räddar vi livet på framtiden

Cecilia Karlsson på Digitalwell Arena, Region Värmland ser ljust på framtiden i veckan blogg. Hon lyfter att det är tillsammans som vi kan rädda livet på framtiden. Hon inspirerar oss till att använda vår stora innovationskraft för att bygga ett proaktivt hälsosystem. Hon menar att vi för att lyckas behöver minska behovet av vård genom att använda den outnyttjade resurs som […]


Kvinnors hälsa – försummad och nonchalerad

Isis Amer-Wåhlin Till den dag kvinnan och hennes kropp tillerkänns samma värde, resurser samt medicinska intresse lever hon i både ofrihet och ojämlikhet jämfört med den man som fortfarande utgör normen i medicinsk vetenskap och vård.   https://mailchi.mp/healthpolicy/investera-i-proaktiva-frebyggande-hlsoinsatser-2346278?e=1a91e82a1f