Återupprätta det akademiska ledarskapet!

Sverige tappar mark till de ledande forskningsnationerna och den högre utbildningens kvalitet har successivt försämrats under flera decennier. Anledningarna till den olyckliga utvecklingen är flera, men ett av huvudproblemen är ett bristfälligt och svårmanövrerat akademiskt ledarskap. För att vända den negativa utvecklingen behövs kloka och beslutsamma ledare som vågar stå emot jantelagen, skyddar akademisk frihet, […]


Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin

Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin Använd bifogad länk för program och medverkande Genom regeringens Life Sciencestrategi har Sveriges ambitioner som Life Sciencenation förtydligats och det råder ingen tvekan om branschens starka betydelse som en av landets basnäringar. Västsverige har alla förut- sättningar att vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom området. Här […]


Värdet av läkemedel; av PO Brogren

Per Olof Brogren, tidigare sjukhusdirektör inom Västra Regionen, diskuterar, i samverkan med medlemmar inom NHS, kostnad och nyttoaspekter för läkemedel i relation till total kostnadsutveckling i svensk sjukvård. ”Värdet” av läkemedel har diskuterats i styrelsen och medlemsgruppen vid NHS. Läkemedel/nya mediciner har ersatt operationer (mag-tarm; Losec) och minskat behovet av sluten vård på ett effektivt […]


Värdet av läkemedel; av Malin Parkler och Christoph Varenhorst

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige. Sedan årsskiftet har det skett en aldrig tidigare skådad mobilisering inom medicinsk forskning och utveckling. Branschen jobbar dygnet runt för att ta fram läkemedel för att behandla, och vaccin för att förebygga, covid-19. Hälso- och […]