Mat påverkar vår mentala hälsa – men många dieter är inte vetenskapligt underbyggda

Klicka på ”Fortsätt läsa” Mat påverkar vår mentala hälsa – men många dieter är inte vetenskapligt underbyggda  


Avancerad djurmodell kan förutspå behandlingseffekter vid immunterapi

Klicka på ”Fortsätt läsa” Avancerad djurmodell kan förutspå behandlingseffekter vid immunterapi


Klinisk Forskning i VGR

Toppbetyg för klinisk forskning i Västra Götaland Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet får mycket gott betyg för sin kliniska forskning i Vetenskapsrådets utvärdering. Vetenskapsrådets har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting/regioner som omfattas av ALF-avtalet. Då landsting/regioner och universitet har ett gemensamt ansvar för den kliniska forskningen inkluderas all […]


SAHLGRENSKA AKADEMIN

Allmänt akademimöte med Vetenskapsrådets ämnesområde för medicin och hälsa. http://gantrack5.com/t/v/1_MjMxMjg0MDk3MTM=/