Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordning är […]


Vårdpersonal drunknar i rutiner

Mängden dokument som beskriver hur olika moment i sjukvården ska utföras gör det svårt att hitta rätt – och framtagandet av majoriteten av rutinerna är rent slöseri med arbetskraft, enligt en regionutvecklare- Sara Heyman https://campaign.bbmbonnier.se/dagensmedicinartikel_elq?utm_campaign=DM_19_12_nurture_artikel&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=5dd01cf5195d45e2a2dfe3300183dcaf&elq=7971d87a5f344be788dd09c7d744daa8&elqaid=30585&elqat=1&elqCampaignId=4396


Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i […]


Ett första steg mot nya TBE-läkemedel – projekt förbereder för kliniska prövningar

Klicka på ”Fortsätt läsa” Ett första steg mot nya TBE-läkemedel – projekt förbereder för kliniska prövningar