Måluppfyllelse Vårdgaranti sept 2019

  Måluppfyllelsen i vårdgarantin beträffande Första läkarbesök till specialist samt väntetider till operation har försämrats avsevärt för vissa regioner under sommaren 2019. Stockholmsregionen har bäst tillgänglighet trots problemen med Nya Karolinska sjukhuset. God tillgänglighet på vård i Stockholmsregionen beror sannolikt på en mer diversifierad vårdstruktur; t ex privat och offentlig vård. Klicka på länken ”Vårdgaranti […]


Cancerfondens årsrapport 2019

Dokumentet öppnas längst ned till vä i bilden Länk: Cancerfondsrapporten 2019 forskning