Hur skall sjukvården styras?

Tidigare i veckan publicerade ESO en rapport av Clas Rehnberg som jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Clas, som ingår i Forums forskarnätverk, skriver i dagens blogg om rapporten och svensk sjukhussektor som har goda medicinska resultat men låg produktivitet och långa väntetider. Vilka erfarenheter kan vi ta lärdom av från länder med socialförsäkringssystem […]


Utebliven effekt när vårdcentraler får extra betalt för läkemedelsgenomgångar

AVHANDLING. Systemet med en särskild ekonomisk ersättning vid läkemedelsgenomgångar för äldre patienter inom primärvården har inte gett önskad effekt, visar aktuell forskning. Förbättringarna blev inte större på de vårdcentraler i Västra Götaland som var flitigast med att registrera och få betalt för genomgångarna. Dubbelklicka på bilden för att läsa hela referatet   Utebliven effekt när […]


Framtidens virtuella sjukhus

Halmstad prisas för smarta lägenheter  Halmstads kommun vann pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB och Halmstads stadsnät https://www.halmstad.se/omsorgstod/nyheterforomsorgochstod/nyheterforomsorgstod/halmstadprisasforsmartalagenheter.30468.html https://www.kommunal.se/nyhet/ny-rapport-valfardsteknik-halsa-trygghet-och-utveckling-i-arbetet https://www.kommunal.se/sites/default/files/valfardsteknik_for_trygghet_halsa_och_utveckling_i_arbetet_kommunal_2019_webb.pdf  


DN Debatt-betygsätt vårdgivare och publicera läkares resultat

DN Debatt  ”Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat” DN DEBATT 19/11. Efter en vårdskandal på 1990-talet införde England öppna kvalitets­jämförelser. En inspektionsmyndighet granskar och betygsätter vårdgivare, utfallsdata samlas in på sjukhus- och läkarnivå och resultaten publiceras. För att ­stärka sjukvårdssystemets legitimitet borde Sverige införa liknande kvalitets­jämförelser, skriver sir Bruce Keogh och Gabriel Heller-Sahlgren. […]