Värdet av läkemedel; av PO Brogren

Per Olof Brogren, tidigare sjukhusdirektör inom Västra Regionen, diskuterar, i samverkan med medlemmar inom NHS, kostnad och nyttoaspekter för läkemedel i relation till total kostnadsutveckling i svensk sjukvård. ”Värdet” av läkemedel har diskuterats i styrelsen och medlemsgruppen vid NHS. Läkemedel/nya mediciner har ersatt operationer (mag-tarm; Losec) och minskat behovet av sluten vård på ett effektivt […]


Värdet av läkemedel; av Malin Parkler och Christoph Varenhorst

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige. Sedan årsskiftet har det skett en aldrig tidigare skådad mobilisering inom medicinsk forskning och utveckling. Branschen jobbar dygnet runt för att ta fram läkemedel för att behandla, och vaccin för att förebygga, covid-19. Hälso- och […]


Hur viktigt är förebyggande nära vård för att möjliggöra vårdens omställning?

Presentationen och delar av materialet är framtaget med stöd och hjälp av Vård och data analysenheten i VGR tillsammans med John Hermansson, Pfizer samt   Kristina Dyrvold, Bristol Myers Squibb. Förebyggande nära vård möjliggör vårdens omställning! “Nära vård” har blivit ett ledord för sjukvården och sjukvårdspolitiken i VGR. Det innebär en omställning för sjukvårdens utformning i regionen. Omställningen av […]


Måluppfyllelse Vårdgaranti JULI 2020: Alla Regioner, VGR samt Universitetssjukhusen

Måluppfyllelsen i vårdgarantin Första läkarbesök till specialist samt väntetider till operation har försämrats avsevärt för vissa regioner under PANDEMIN 2020. Stockholmsregionen har fortfarande god tillgänglighet trots problemen med Nya Karolinska sjukhuset. God tillgänglighet på vård i Stockholmsregionen beror sannolikt på en mer diversifierad vårdstruktur; t ex privat och offentlig vård. Klicka på länken ”Vårdgaranti juli […]