Ny information om Digital Hälsa

Här kan man ladda ner app.  Fungerande länk på nästa sida.   https://www.insiktmedicin.se/digital-halsa?utm_campaign=DH_20_01_nurture%2Fprov_mail1&utm_medium=email&utm_source=Eloqua#registration


COVID-19-senaste uppdatering av PM

Författat av Lars Hagberg Över 10 miljoner har nu drabbats av covid-19 sedan utbrottet drog igång, varav över en halv miljon avlidit. Utbrottet i Kina och Europa har mattats av och det är fortsatt Amerika och Indoasien som rapporterar flest nyinsjuknade. På hemmaplan har antalet upptäckta fall skjutit i höjden sedan omfattande testning påbörjats senaste […]


Preeklampsi och eklampsi

6-8 % av gravida kvinnor kommer att uppvisa någon form av blodtrycksstegring. Preeklampsi drabbar varje år 3-7 % av samtliga gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till perinatal och maternell morbiditet/mortalitet. Globalt uppskattas 8 500 000 blivande mödrar i världen drabbas per år, varav 5000 kvinnor i Sverige. Anamnes, blodtryck (BT) och […]


Landstingen och sjukvården

Temat för uppsatsen är det kommunala självstyret, som vi är så vana vid att leva med. När det infördes i mitten av 1800-talet var det en kombination av en liberalisering som innebar att statens detaljstyrning minskade och underlag för en ekonomisk effektivisering. En fortsatt liberalisering ökade kraven på en representationsreform och ett starkare lokalt självstyre […]