Stora brister i rapporteringen av kliniska studier

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisationen Transparimed. Följden kan bli att patienterna får sämre vård. Nu tycks dock en förändring att vara på gång. https://www.tidningencurie.se/nyheter/2021/01/13/stora-brister-i-rapporteringen-av-kliniska-studier/


Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

MEDICINTEKNIK.(klicka på länken längst ner till hö i texten) Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta


Digital vård: av Docent Björn Ekman Lunds Universitet

En presentation av en Hälsoekonomisk grundstruktur med fokus på forskning och kunskapsbildning om Digital vård; problem och möjligheter. Här kan PP-bilderna i presentationen studeras separat: (bildväxling sker genom ”scrollning) länk till bilder: Ekman_NHS_3Dec20


Intensivvården i Västra Götaland säger nej till Millennium

Systemet är inte tillräckligt bra. Nu säger anestesi- och intensivvårdsverksamheten i Västra Götaland definitivt nej till vårdinformationssystemet Millennium. Detta är obegripligt och anmärkningsvärt för ett vårdadministrativt system som kostat ca 2 miljarder samt har utprovats under mkt rigorösa former av beställare inom VGR och Region Skåne.   https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/intensivvarden-i-vastra-gotaland-sager-nej-till-millennium/?utm_campaign=DagensMedicin-E-halsaKameleont_201201_Intensivv%C3%A5rden%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%20nej%20till%20Millennium&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=c982b74db6f54566995aae73016b9e40&elq=b88387fa7f084ccf933a3c6ee288b64a&elqaid=37371&elqat=1&elqCampaignId=27361