Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har […]


Ny Markör vid Alzheimers sjukdom

Hlin Kvartsberg skrev årets avhandling vid Sahlgrenska akademin


Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris i Cancerforskning

Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris


Vi har inte råd att låta bli, enligt Barbro Fridén

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har historiskt ständigt ökat och en konflikt mellan effektivitet och den professionella yrkesutövningen har ofta framträtt. Rationaliseringar av vårdsystemet har ibland genomförts med felaktigt applicerade industriella metoder. Barbro Fridén menar i dagens blogg för Forum att det är nu vi har möjlighet att dra lärdom av det framgångsrika fokus på […]