Systemfel bakom bristande tillgänglighet i vården?

De ansvariga måste förstå de verkliga problemen för att få ordning på sjukhusens produktivitet och ekonomi.

https://esvd.svd.se/shared/article/systemfel-bakom-krisen-pa-sjukhusen/Mh69XuFT