Aktuella internationella rapporter om vård i jämförelse

Tid till vård ger vård i tid!  Hur möjliggör vi en bättre användning av läkarens tid och en ökad produktivitet? Svenska läkare lägger i snitt en arbetsdag i veckan på administration. De sköter patientlogistik och brottas med undermåliga IT-system – medan tiden för att träffa patienter stadigt krymper. Att läkare i ökande grad arbetar med fel […]


Regeringens forskningsproposition 2020

Forskningspropositionen 2020 I slutet på oktober lämnade universitetet sitt inspel till regeringens forskningspolitik från 2021 och framåt (forskningspropositionen). Samtidigt ställde vi oss bakom SUHF:s inspel. Det finns en stor samstämmighet gällande att sträva efter bättre långsiktighet, höjd andel basanslag, bevarad finansiering till de forskningsfinansiärer som fördelar bidrag baserat på excellens och kvalitet. I inspelen betonas […]


Begränsad användning av AI (artificiell intelligens) i vården

Begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården Användningen av artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården i Sverige är fortfarande begränsad. Det pågår mycket forskning inom området men bara ett mindre antal applikationer är än så länge i drift, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.  https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/begransad-anvandning-av-ai-i-halso–och-sjukvarden/


Måluppfyllelse Vårdgaranti sept 2019

  Måluppfyllelsen i vårdgarantin beträffande Första läkarbesök till specialist samt väntetider till operation har försämrats avsevärt för vissa regioner under sommaren 2019. Stockholmsregionen har bäst tillgänglighet trots problemen med Nya Karolinska sjukhuset. God tillgänglighet på vård i Stockholmsregionen beror sannolikt på en mer diversifierad vårdstruktur; t ex privat och offentlig vård. Klicka på länken ”Vårdgaranti […]