Klinisk Forskning i VGR

Toppbetyg för klinisk forskning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet får mycket gott betyg för sin kliniska forskning i Vetenskapsrådets utvärdering.

Vetenskapsrådets har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting/regioner som omfattas av ALF-avtalet. Då landsting/regioner och universitet har ett gemensamt ansvar för den kliniska forskningen inkluderas all klinisk forskning som bedrivs av båda parterna i utvärderingen. Västra Götaland får högsta betyg i två av de tre kategorier som utvärderats.

Med hjälp av 70 internationella experter har tre aspekter av den kliniska forskningen utvärderats: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Experterna har granskat underlag som bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och genomfört intervjuer med representanter för de landsting/regioner och universitetet (ALF-regioner) som har utvärderas. Utredningen visar att tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning i Sverige.

Syftet med utvärderingarna som görs vart fjärde år är att identifiera, lyfta fram och premiera verksamhet i ALF-regionerna som håller hög kvalitet och utmärker sig nationellt. Genom att visa goda exempel kan verksamhet vid ALF-regionerna fungera som förebilder för varandra och därmed driva ytterligare höja kvaliteten på den kliniska forskningen. Det här bidrar också till det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning.

Vetenskapsrådets rapport: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. :Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. På sidan 17-19 finns en sammanfattning av resultaten i ALF-region Västra Götaland.

Vetenskapsrådets sammanfattning av utvärderingen.

Läs mer om rapporten i Akademiliv och i Sahlgrenska Universitetssjukhusets pressmeddelande.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, ledde en av grupperna med experter vid utvärderingen av den kliniska forskningen i Sverige. I en krönika i Dagens Medisin skriver han om arbetet med utvärderingen och om hur viktigt det är att olika länder lär av varandra för att underlätta god klinisk forskning.