Drygt 13 000 sjuksköterskor i kompetensförlust – kostar samhället 5,5 miljarder kronor

Förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens Kompetensförsörjning

https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2024-2-nationell-plan-for-halso-och-sjukvardens-kompetensforsorjning.pdf