Hälsoekonomi

Peter Lindgren och Rikard Althin har den 16 juni 2020 publicerat en artikel i The European Journal of Health Economics: Something borrowed, something new: measuring hospital performance in the context of value-based health care.

Artikeln utgår från Porter och Teisbergs bok från 2006 Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. (Recension finns i Läkartidningen nr 47/2012) I Sverige har teorin om value-based health care (VBHC) inte haft starkt genomslag. En anledning kan vara att vårdkedjans kostnader är uppsplittrade och att uppgifter om vissa delar saknas i det offentliga systemet där totalkostnaden är det som syns i budgeten. Däremot finns underlag för beräkning av utfall, men även dessa har brister när det gäller patientspecifika värden.

Lindgrens och Althins artikel handlar om value d.v.s. de patientspecifika effekterna av vården och författarna visar på metoder att skaffa den informationen. Deras bidrag är inte en lösning, snarare att diskussionsinlägg: First, it is very explicit in the theoretical underpinnings of value-based health care that the outcomes of interest should be patient relevant ones. In the reflection of this, there has always been a role for the patient voice in the development of standardized outcomes set in this context. Second, to maximize value it is necessary that the entire care delivery value chain is captured when costs are estimated.

 

https://www.springer.com/journal/10198