”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?

NHS Minisymposium 23-12-04 i Arvid Carlsson Hörsal, Medicinaregatan 3, GU, uppmärksammades av 104 deltagare (55 fysiskt närvarande, 50 via digital länk). Mötet avslutades med en intensiv debatt under ledning av Eva Eriksson (ordf SPF seniorerna), Cecilia Dalman Eek (ordf SU), Helen Eliasson (ordf Västra regionen), prof Jörgen Thorn (primärvårdsdir) och prof Ann-Marie Wennberg Larkö (Dir […]


Systemfel bakom bristande tillgänglighet i vården?

De ansvariga måste förstå de verkliga problemen för att få ordning på sjukhusens produktivitet och ekonomi. https://esvd.svd.se/shared/article/systemfel-bakom-krisen-pa-sjukhusen/Mh69XuFT


Intressant seminarium om Medicinska innovationer

Medicinska innovationer – vinst eller börda för sjukvården? Tid: 1 september kl. 15.20–16.00Plats: Frihamnsdagarna, Bananpiren, Göteborg. Lokal: Fadime. Hitta dit https://lif.se/event/kommande/2023/9/medicinska-innovationer–vinst-eller-borda-for-sjukvarden/