Trend bruten – förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar

https://mailchi.mp/627773ca1e32/senaste-nytt-frn-sahlgrenskaliv?e=aa93d50dd2


Drygt 13 000 sjuksköterskor i kompetensförlust – kostar samhället 5,5 miljarder kronor

Förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens Kompetensförsörjning https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2024-2-nationell-plan-for-halso-och-sjukvardens-kompetensforsorjning.pdf


Om Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet inrättades på uppdrag av regeringen den 1 januari 2020 och är ett rådgivande organ med representanter från regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Rådet består av 14 ledamöter och är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli. Det är Socialstyrelsen som planerar och organiserar rådets arbete, i samråd med UKÄ. Nationella vårdkompetensrådet […]


Svensk sjukvård: framtida svårigheter och möjligheter.

Sammanfattande presentation av NHS Dialogmöte 24-03-19 samt författarnas slutsatser beträffande risker och nödvändiga åtgärder för att framdeles anpassa svensk sjukvård till hållbar utveckling avseende tillgänglighet, produktivitet, ekonomi och strukturalternativ i jämförelse mede andra länder, givet betydande framtida problem med kompetensförsörjning. Perspektiv och slutsatser är författarnas personliga slutsatser. https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Svensk-sjukvard-Sammanfattning-240325.pdf