Dags att förnya hur forskning bedöms

En europeisk koalition för att utveckla och modernisera bedömning av forskning har nyligen bildats. Det är dags för svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att gå med, skriver Gustav Nilsonne, Jan-Ingvar Jönsson och Astrid Söderbergh Widding. https://www.tidningencurie.se/debatt/dags-att-fornya-hur-forskning-bedoms


Christopher Gillberg varnar för överdiagnostisering av autism

PODCAST. Minska diagnostiseringen av autism – och sluta kalla adhd och autism för funktionsnedsättningar. Det är budskap från Christopher Gillberg, professor och ledande expert på området, i en podcast från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.


Den svenska hälso –och sjukvården 2005-2019

Presentation av Per-Olof Brogren vid NHS medlemsmöte 23-02-13 http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/03/NHS-221024-och-230213-PO-Brogren.ppt