NYA MEDICINSKA RÖN

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt. https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2020/01/En-ny-diabetesmekanism-identifierad-i-studier-av-gastrisk-bypass/