Tidningen Curie (från vetenskapsrådet)

https://www.tidningencurie.se

Kunskapsguiden

https://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx

Databaser,  A-Ö

https://ebiblioteket.vgregion.se/sok-artiklar–tidskrifter/databaser/

JPinfonet

https://jpinfonet.se

LIF-de  forskande läkemedelsföretagen

https://lif.se

Läkartidningen.

 https://www.lakartidningen.se/

Dagens medicin.

https://www.dagensmedicin.se/

 

Information från VGR.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

https://www.sahlgrenska.se

Länk till Information om Vård och hälsa inom VGR:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/

Länk till Aktuella aktiviteter och händelser inom VGR:

https://www.vgregion.se/om-vgr/vgrkalendern/

Länk till Styrande dokument inom sjukvården, VGR:

https://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer

 

Olika myndigheter

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/

Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

https://www.ivo.se/

Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

https://skr.se/

Statistikmyndigheten SCB.

https://www.scb.se/