Clinical Practice Guidelines on the Management of Acute Limb Ischaemia (2020).

https://www.ejves.com/article/S1078-5884(19)31515-1/fulltext

Beslutade Regionala Medicinska Riktlinjer (Vårdprogram) inom VGR

 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/styrande-dokument-inom-halso–och-sjukvard/aktuellt-rmr/