Möten, meddelande

NHS medlemsmöten äger rum angivna dagar (kl. 17-18.3, plats enl kallelse).

 Medlemsmöten sker genom fysisk sammankomst, men med möjlighet att närvara digitalt via digital länk på ZOOM. (Digital länk skickas ut separat via kallelse).

 • Medlemsmöten och Seminarium : VT-2023:

 • 13/2 Medlemsmöte: kl 17.00.
  23/3 Seminarium: Genterapi-Framtidens individualiserade sjukvård. Stora Aulan, SU/SS, kl 13.30-16.30
 • 24/4 Medlemsmöte: inbjuden gäst med presentation. Regiondirektör Ann-Sofie Lodin
 • 25/5Årsmöte: Inbjuden gäst med presentation: Ragnar Lindberg; Journalsystemet Milleniums introduktion inom VGR
 • Medlemsmöten och Seminarium : HT-2023:

 • 28/9  Medlemsmöte, kl 17 (Digi-fysiskt)

 • 7/11 alternativt 14/11 Medlemsmöte, kl 17 (Digi-fysiskt)

 • 4/12 Seminarium kl 13-16, SS, Hjärtats Aula (Digi-fysiskt)

 • (Styrelsemöten VT-2023:  12/1   20/2   13/3   13/4   11/5)

 • Styrelsemöten HT-2023:  7/9  10/10   7/11   14/12 (samtliga kl 15; digitalt)