Möten, meddelande

NHS medlemsmöten äger rum angivna dagar (kl. 17-18.3, plats enl kallelse).

 Medlemsmöten sker genom fysisk sammankomst, men med möjlighet att närvara digitalt via digital länk på ZOOM. (Digital länk skickas ut separat via kallelse).

 • Medlemsmöten och Seminarium : VT-2023:

 • Medlemsmöten och Seminarium : HT-2023:
 • 28/9 Medlemsmöte, kl 17: Föreläsare Sharon Fonn, visiting professor:  ”Providing health care in a private sector health system; who benefits? The example of South Africa.”
 • 7/11 Medlemsmöte, kl 17: Föreläsare Prof Roger Olofsson-Bagge. ”Immunsystemets roll i framtidens cancerbehandling.”
 • 4/12 Seminarium kl 16-18.30, Med Fak., Arvid Carlssons Aula (Digi-fysiskt) Rubrik: ”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?
 • Styrelsemöten VT-2024: 9/1,  13/2,   9/4,  18/6 (samtliga digitalt, kl 16)

 • Medlemsmöten och seminarier VT-2024, kl 17.

 • Medlemsmöte, 30/1, kl 17: Föreläsare Prof Inger Ekman. ”Personcentrerad vård”.
 • Dialog-möte 24-03-19, kl 17 Ingered Erikssons sal Medicinaregatan 3, GU, (totalt ca 90 min); närvaro via Zoom-länk föreligger
  • Resurser, tillgänglighet och produktivitet: Kent Lundholm ca 20 min
  • Svensk sjukvård i jämförelse med utländska erfarenheter: Ingvar Karlberg ca 20 min
  • Kompetensförsörjning i svensk sjukvård: Po Brogren ca 20 min
  • Diskussion: Medlemsförsamling med Ordförande: Göran Bondjers: ca 30 min

  Medlemsmöte:  14/5 (årsmöte). Lokal Ingered Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3; kl 17.00

 • 1. Strategin för omställning av hälso- och sjukvården i VGR
  Anders Östlund, strateg på koncernkontoret, VGR.
 • 2. Årsmöte