Möten, meddelande

NHS medlemsmöten äger rum angivna dagar (kl. 17-18.3, plats enl kallelse).

 Medlemsmöten sker genom fysisk sammankomst, men med möjlighet att närvara digitalt via digital länk på ZOOM. (Digital länk skickas ut separat via kallelse).

 • Medlemsmöten och Seminarium : VT-2023:

 • 13/2 Medlemsmöte: kl 17.00.
  23/3 Seminarium: Genterapi-Framtidens individualiserade sjukvård. Stora Aulan, SU/SS, kl 13.30-16.30
 • 24/4 Medlemsmöte: inbjuden gäst med presentation. Regiondirektör Ann-Sofie Lodin
 • 25/5Årsmöte: Inbjuden gäst med presentation: Ragnar Lindberg; Journalsystemet Milleniums introduktion inom VGR.
 • Medlemsmöten och Seminarium : HT-2023:

 • 28/9 Medlemsmöte, kl 17: Föreläsare Sharon Fonn, visiting professor:  ”Providing health care in a private sector health system; who benefits? The example of South Africa.”
 • 7/11 Medlemsmöte, kl 17: Föreläsare Prof Roger Olofsson-Bagge. ”Immunsystemets roll i framtidens cancerbehandling.”

 • 4/12 Seminarium kl 16-18.30, Med Fak., Arvid Carlssons Aula (Digi-fysiskt) Rubrik: ”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?

 • Styrelsemöten HT-2023:  7/9,  10/10,   14/11, (samtliga kl 16; digitalt)

 • Styrelsemöten VT-2024: 9/1, 13/2, 9/4 (samtliga digitalt, kl 15)

 • Preliminära Medlemsmöten och seminarier VT-2024: 30/1, 21/3, 7/5 (årsmöte)