Intressant seminarium om Medicinska innovationer

Medicinska innovationer – vinst eller börda för sjukvården? Tid: 1 september kl. 15.20–16.00Plats: Frihamnsdagarna, Bananpiren, Göteborg. Lokal: Fadime. Hitta dit https://lif.se/event/kommande/2023/9/medicinska-innovationer–vinst-eller-borda-for-sjukvarden/


Första födseln efter livmodertransplantation med enbart robotkirurgi

Göteborgs universitet https://www.gu.se/nyheter/forsta-fodseln-efter-livmodertransplantation-med-enbart-robotkirurgi


Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet 2023 års utvärderingsrapport

https://www.vr.se/download/18.5e8a1dcc1872c3b00fb2a7d/1680179066063/Utv%C3%A4rdering%20av%20den%20kliniska%20forskningens%20kvalitet.pdf