Svensk sjukvård ur befolkningens perspektiv

En internationell jämförande undersökning som visar att svensk sjukvård har betydande kvalitetsbrister. https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/PM-2024-3-Varden-ur-befolkningens-perspektiv-IHP-2023.pdf


Sammanfattning från SKR om väntetider i svensk sjukvård 2024

Intressant läsning med många tankeväckande exempel på behov av utveckling, men också flera exempel på förbättrad funktion och tillgänglighet. http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Fakta-om-vantetider-i-varden.pdf


Reformer för en tillgänglig, effektiv och innovativ hälso och sjukvård

Intressant och provokativ analys av förändringsbehov i svensk sjukvård presenterad av Svenskt näringsliv 2023 http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Rapport_Halso_och_sjukvard_webb-1.pdf


Oerhört stora risker om vi fortsätter att skära ner på vården

DebattNedskärningarna inom vården fortsätter, samtidigt som de äldre blir fler. Men bara för att kompensera för pensionsavgångar och demografiska konsekvenser behöver hälso- och sjukvården rekrytera 85 000 personer under perioden 2021-2031 och äldreomsorgen 110 000 personer. Men så många personer kommer inte ens att finnas på den totala arbetsmarknaden. Vi riskerar en katastrofal situation om […]