Vetenskapens roll i samhället måste ständigt omförhandlas

Det finns inget enkelt samband mellan allmänhetens förtroende för vetenskapen och forskares aktivism. Att dra en gräns för forskarens roll är svårt när det finns konflikter i samhället om hur risker och osäkerheter ska värderas. Det skriver forskare vid universiteten i Lund, Göteborg och Linköping. https://www.tidningencurie.se/debatt/sag-din-mening—men-vifta-inte-med-forskarhatten-utan-belagg/replik-vetenskapens-roll-i-samhallet-maste-standigt-omforhandlas?utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=20230621


Dags att förnya hur forskning bedöms

En europeisk koalition för att utveckla och modernisera bedömning av forskning har nyligen bildats. Det är dags för svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att gå med, skriver Gustav Nilsonne, Jan-Ingvar Jönsson och Astrid Söderbergh Widding. https://www.tidningencurie.se/debatt/dags-att-fornya-hur-forskning-bedoms