Extern granskning av sjukhusens ekonomi i Västra Regionen.

Granskning som utförts av PWC, rapporten daterad 23/11 2023

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/12/Extern-granskning-av-sjukhusens-ekonomi.pdf