Christopher Gillberg varnar för överdiagnostisering av autism

PODCAST. Minska diagnostiseringen av autism – och sluta kalla adhd och autism för funktionsnedsättningar. Det är budskap från Christopher Gillberg, professor och ledande expert på området, i en podcast från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.


Den svenska hälso –och sjukvården 2005-2019

Presentation av Per-Olof Brogren vid NHS medlemsmöte 23-02-13 http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/03/NHS-221024-och-230213-PO-Brogren.ppt


Läkares vidareutbildning (CPD)

Presentation vid NHS medlemsmöte 23-02-13 Docent Hasse Ejnell, Studierektor vid enheten för ÖNH, Västra Götalansregionen. http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/03/230213-CPD-lakarutbildning.pptx


Centrum för livsstilsintervention är nu officiellt invigt

FORSKNINGSSAMVERKAN. Bandet är klippt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin har officiellt fått sin senaste centrumbildning invigd. Centrum för livsstilintervention är ett efterlängtat tillskott som ytterligare stärker den unika profil som finns kring livsstilsrelaterad ohälsa på Östra sjukhuset.