Vetenskapens roll i samhället måste ständigt omförhandlas

Det finns inget enkelt samband mellan allmänhetens förtroende för vetenskapen och forskares aktivism. Att dra en gräns för forskarens roll är svårt när det finns konflikter i samhället om hur risker och osäkerheter ska värderas. Det skriver forskare vid universiteten i Lund, Göteborg och Linköping.

https://www.tidningencurie.se/debatt/sag-din-mening—men-vifta-inte-med-forskarhatten-utan-belagg/replik-vetenskapens-roll-i-samhallet-maste-standigt-omforhandlas?utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=20230621