Christopher Gillberg varnar för överdiagnostisering av autism

PODCAST. Minska diagnostiseringen av autism – och sluta kalla adhd och autism för funktionsnedsättningar. Det är budskap från Christopher Gillberg, professor och ledande expert på området, i en podcast från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.