Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz.

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande.
Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande workshop. Anmälan kan göras enligt nedan. 

Exempel på talare under eftermiddagen:

Henrik Jordahl, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet, inriktning offentlig ekonomi och välfärdssektor, bl.a. skrivit en forskningsrapport om att styra och leda äldreomsorgen
Henk Nies, Nederländerna, Director Vilans och professor of Organisation and Policy in Long-term Care, Vrije University
Dr. Andrew Paice, Schweiz, Head of Ihome Lab

 

Välkommen till Forum för Health Policys workshop som sker på engelska.

När: Torsdagen den 19/3, 13.30-17.00

Var: Nederländernas ambassad, Götgatan 16A

Värd: Nederländernas ambassad

Kostnad: 900 SEK (ex. moms)

(gratis för medlemmar, Forums forskarnätverk, patientorganisationer och särskilt inbjudna)

Endast begränsat antal platser.