”Dags att agera för en bättre sjukvårdsorganisation”

Om det inte ska bli för sent måste de första stegen mot en fungerande statlig styrning tas nu, anser Axel Bergh och Christer Wettervik.

Axel Bergh, tidigare beställare och utvecklingschef, Västra Götalandsregionens sjukvårdsledning

Christer Wettervik, tidigare bland annat chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, och strateg, regionkansliet, Västra Götalandsregionen

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/dags-att-agera-for-en-battre-sjukvardsorganisation/