Den svenska hälso –och sjukvården 2005-2019

Presentation av Per-Olof Brogren vid NHS medlemsmöte 23-02-13

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/03/NHS-221024-och-230213-PO-Brogren.ppt