Digital vård: av Docent Björn Ekman Lunds Universitet

En presentation av en Hälsoekonomisk grundstruktur med fokus på forskning och kunskapsbildning om Digital vård; problem och möjligheter.

Här kan PP-bilderna i presentationen studeras separat:

(bildväxling sker genom ”scrollning)

länk till bilder: Ekman_NHS_3Dec20