Digitala vårdmöten är här för att stanna

Behovet och användandet av digitala lösningar inom vården har ökat drastiskt under coronapandemin. Dessa lösningar kommer fortsätta att nyttjas även efter krisen, menar Peter Tyreholt, produktchef på Visiba Care, och pekar på mer patienttid för vårdgivaren som en av många fördelar.

 

https://www.di.se/brandstudio/visiba-care/digitala-vardmoten-ar-har-for-att-stanna/