Hur bevaras akademisk frihet i en mer auktoritär värld?

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet