Kapacitetsökning krävs för att minska vårdköerna

Fler patienter får vänta länge på vård. Vårdköerna fortsätter växa, men en förhållandevis liten kapacitetsökning skulle räcka för att börja vända utvecklingen, visar en ny rapport från SKR

https://www.vantetider.se/vantetiderivarden/omvantetider/nyheteromvantetiderochtillganglighet/nyhetervantetiderivarden/kapacitetsokningkravsforattminskavardkoerna.67975.html