Kvinnors hälsa – försummad och nonchalerad

Isis Amer-Wåhlin

Till den dag kvinnan och hennes kropp tillerkänns samma värde, resurser samt medicinska intresse lever hon i både ofrihet och ojämlikhet jämfört med den man som fortfarande utgör normen i medicinsk vetenskap och vård.

 

https://mailchi.mp/healthpolicy/investera-i-proaktiva-frebyggande-hlsoinsatser-2346278?e=1a91e82a1f