Läkares vidareutbildning (CPD)

Presentation vid NHS medlemsmöte 23-02-13

Docent Hasse Ejnell, Studierektor vid enheten för ÖNH, Västra Götalansregionen.

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/03/230213-CPD-lakarutbildning.pptx