Strukturförändringar i svensk sjukvård implicerade av Corona-kommisionens utlåtande och arbete

Författare: Kurt Roos och Per-Olof Brogren i nära samverkan med övriga i tankesmedjan NHS`s modellgrupp Henric Hultin, Hans Johanson, Hans Ekman, Jan Bengtsson, Olle Stenström och Yngve Johansson, som alla haft ledande uppdrag i den svenska hälso- och sjukvården

Länk:  Förslag till ändrad förvaltningsstruktur