Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordning är ledord i genomförandet av strategin!

https://mailchi.mp/healthpolicy/sverige-behver-life-science-fr-bttre-hlsa-och-strkt-konkurrenskraft?e=1a91e82a1f