Vad kan bli bättre i svensk sjukvård?

Vad kan bli bättre?

Catharina Barkman

Vilka förbättringar tycker du behövs i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var min fråga till den stora publik som deltog på Forum för Health Policys utbildningsdag den 15 maj 2020. Vårt sjukvårdssystem hade stora utmaningar före coronapandemin. Samtidigt som fantastiska insatser utförs i vården i nuläget så växer en vårdskuld. Hundratals operationer ställs in varje vecka och utmaningarna är än mer aktuella nu. Så alla förslag till utveckling och förbättringar behövs mer än någonsin. 

 

https://mailchi.mp/healthpolicy/vad-kan-bli-bttre?e=1a91e82a1f