Vårdrelaterade infektioner

Rum för innovation

– ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner 

Johanna Langer

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) drabbas varje år närmare 65 000 personer av vårdrelaterade infektioner. Drygt 1 400 av dem dör. Det är nästan fem gånger fler än vad som dör i trafiken varje år. Det som håller mig vaken om natten är inte främst hur det ser ut, utan vad som går att göra åt det.

https://mailchi.mp/healthpolicy/rum-fr-innovation-ett-stt-att-minska-vrdrelaterade-infektioner?e=1a91e82a1f