Stora brister i rapporteringen av kliniska studier

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisationen Transparimed. Följden kan bli att patienterna får sämre vård. Nu tycks dock en förändring att vara på gång.

https://www.tidningencurie.se/nyheter/2021/01/13/stora-brister-i-rapporteringen-av-kliniska-studier/