Alternativa förklaringar till klimatförändringar?

Solens stormar styr den globala uppvärmningen.

 Just nu är solens aktivitet på topp. Den varierande strålningen och de kraftiga plasmautbrotten från solen påverkar klimatet på jorden. Den kan vara orsaken till den globala uppvärmningen, hävdar solforskaren Henrik Lundstedt.
Kommentar av K. Lundholm: Intressanta observationer/teorier som har diskuterats för lite under senare år
Betydelsen av av växthusgaser känns inte övertygande som mest betydelsefulla förklaringsvariabler.