Coronavirus från Wuhan (2019-nCoV, COVID-19)

BAKGRUND

 

2019-nCoV är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och som nu fått det officiella namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat 2019-nCoV är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9257