De kliniska forskningen vid GU och SU befäster sin ställning enligt Vetenskapsrådets granskning.