Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR

Medlemsmötet den 28 januari via Zoom samlade 18 deltagare i samverkan med Pfizer och Bristol Myers Squibb. Föreläsningen spelades in med rubrik Förebyggande nära vård möjliggör omställning av övrig vård i VGR och behandlade förutsättningarna för att reducera incidensen av stroke genom aktiv läkemedelsbehandling av hjärtflimmer samt vinsterna av sådan behandling. Stora vinster av behandlingen kan påvisas. I den efterföljande diskussionen lyftes bl a möjligheterna att utnyttja medicinsk teknik i hem-monitorering för att upptäcka personer med odiagnosticerat hjärtflimmer.

Medverkande i den uppskattade föredragningen var John Hermansson, Affärschef, Pfizer, Anna De Geer, Health Economics Manager, Health and Value, Pfizer, Angelo Modica, Medicinsk rådgivare, Pfizer samt Kristina Dyrvold, Market Access manager, BMS

Klicka på pilen för att starta och använd gärna fullskärm (längst ned till höger) för att öka tydlighet av bilder.