Nya riktlinjer för strokevården

Fler patienter som drabbas av stroke bör få behandling med den avancerade metoden trombektomi. Hälso- och sjukvården kan nu också lättare dokumentera att patienterna får en strukturerad uppföljning efter en stroke. Det är några av nyheterna i de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid stroke från Socialstyrelsen.

https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/nya-riktlinjer-for-strokevarden/?utm_campaign=fokus&utm_content=email&utm_medium=email&utm_source=email&pe_data=D43405B4B7349465145744640504A71%7C25980780