Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros

Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har Forum för Health Policy inrättat Patientpriset.

https://mailchi.mp/healthpolicy/patientlagen-chimr-eller-verklighet?e=1a91e82a1f